Begin hier met zoeken

Vraag

Welke regels hanteert Oad m.b.t. mindervalide/verstandelijk beperkte reizigers bij groepsreizen?

Antwoord

Oad verzoekt haar klanten om eventuele bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de reis, reeds bij reservering op te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor een noodzakelijk dieet, maar ook voor een verstandelijk of lichamelijke beperking. Oad maakt op basis van die informatie een afweging of een bepaalde reis niet een te zwaar programma kent, of hotels geschikt zijn voor mindervalide gasten enz. Het beleid dat Oad hanteert ten aanzien van deelname van lichamelijk of verstandelijk gehandicapten aan haar reizen doet recht aan de belangen van zowel gehandicapten als valide reizigers en is als volgt:

(Verstandelijk) gehandicapten op excursiereizen
Oad hanteert op de excursiereizen een richtlijn van maximaal 8 verstandelijk gehandicapten met minimaal 2 begeleiders op een reisgezelschap van gemiddeld 25 personen. Een groter aantal niet valide reizigers drukt verhoudingsgewijs naar onze mening een te groot stempel op de (praktische) uitvoering van reis en de beleving door valide reizigers. Dit beleid wordt ook gesteund door de Geschillencommissie Reizen.

Bekijk hier het overzicht reizen en vertrekdata waar minder valide reizigers aan deelnemen.

Klanten met een mobiliteitsbeperking op excursiereizen
Op de excursiereizen hanteert Oad een richtlijn van maximaal 2 reizigers met een rolstoel/rollator, mede vanwege de beperkte bagageruimte in touringcars voor de rolstoelen. De rolstoel dient inklapbaar te zijn. De reizigers dienen zelf te kunnen in- en uitstappen, of voor eventuele hulp zorg te dragen. Onze reisbegeleiders zijn hiertoe niet bevoegd, noch opgeleid. Denkt u hieraan ook bij noodsituaties waar snel hulp noodzakelijk is.

Riviercruises
In het specifieke geval van riviercruises, geldt het volgende. Per afvaart is de richtlijn 8 verstandelijk gehandicapten plus 2 begeleiders. Voorwaarde is dat de begeleiding met de gasten aan een eventuele veiligheidsoefening deelnemen en het evacuatieplan bespreken voor het geval calamiteiten plaatsvinden.
Rolstoelen en rollators moeten inklapbaar zijn. Ze mogen in de basis niet mee naar de cabine en het is niet toegestaan om rollators en/of rolstoelen aan boord van het schip te gebruiken. Gebruikers van rollators en rolstoelen moeten zichzelf kunnen verplaatsen. De uitvoerende rederij behoudt zich het recht om rollators en rolstoelen op een centrale plaats aan boord te plaatsen omwille van veiligheidsredenen. Elektrische rolstoelen/rollators of scootmobiels zijn niet toegestaan. Zowel Oad als de uitvoerende rederij behoudt zich het recht de aanmelding af te wijzen. Het aantal toegestane (elektrische) rolstoelen/rollators per afvaart is strikt gelimiteerd. U bent dan ook verplicht om dit bij boeking te reserveren. Als Oad hierover niet geïnformeerd is bij boeking, of melding hiervan bij boeking niet schriftelijk of middels de factuur aangetoond kan worden, kan dit te allen tijde het ontbinden van de reisovereenkomst tot gevolg hebben, zonder recht op restitutie. Online opgave is niet voldoende, daar wij over extra details moeten beschikken en dit niet geautomatiseerd kan worden. Dit alles i.v.m. de veiligheid aan boord en het comfort voor de medereizigers.

Rondreizen
Voor rondreizen geldt dat een goede mobiliteit noodzaak is. Er is sprake van meerdere accommodaties die wisselen van naam, faciliteiten, ligging etc. Voorts is de programma-invulling vaak dermate complex, dat een rolstoel of rollator van invloed kan zijn op de haalbaarheid van het reisschema. De touringcar kan niet overal komen en staat regelmatig op een andere plaats weer klaar dan waar de gasten zijn uitgestapt. Wij kunnen dan ook helaas geen reizigers met een rolstoel of rollator op deze reizen aannemen.

Disneyland® Paris
Veel restaurants, winkels, toiletten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Helaas is een (groot) aantal attracties vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Minder valide gasten, mensen die slecht ter been zijn en rolstoelgebruikers willen wij er op wijzen dat zij zelf moeten zorgen voor begeleiding die hen helpt bij het in- en uitstappen in de bus, tijdens stops of in een attractie. Oad-reisleiding en chauffeurs evenals Cast Members van Disneyland® Paris zijn niet opgeleid noch bevoegd om gasten hierbij te helpen. Rolstoelen zijn te huur bij de ingang van de Disney Parken. Blindengeleidehonden worden toegelaten tot de Parken, maar niet tot alle attracties.

Het vervoer van inklapbare rolstoelen in onze bussen is normaliter mogelijk, maar aan een maximum gebonden vanwege de doorgaans beperkte bagageruimte. Een (groot) aantal attracties is bovendien niet toegankelijk voor geestelijk gehandicapten, blinden, doven, slechthorenden, zwangere vrouwen en mensen met hart- of rugklachten. Disneyland® Paris behoudt zich te allen tijde het recht voor de toegang tot een attractie te weigeren vanwege veiligheidsvoorschriften. Gereduceerde entreetickets voor het Park zijn uitsluitend ter plaatse verkrijgbaar. Meer informatie vindt u in de gids “Disabled Guest Guide” verkrijgbaar in de Parken. U bent gehouden deze meteen bij aankomst in de Parken af te halen en u te melden.

Gevonden wat u zocht?

Fijn dat we u hebben kunnen helpen

Fijn om te horen dat wij u hebben kunnen helpen. We horen graag wat u van onze hulp vindt zodat we onze helpdesk verder kunnen verbeteren.

Geef hieronder aan hoe behulpzaam het antwoord was.

We helpen u graag verder

Helaas heeft dit antwoord uw vraag niet kunnen beantwoorden.
Stel hieronder uw vraag en wij komen zo snel mogelijk met een antwoord.